100 anmärkningar

.. hela boken ett förtal

Den bärande tesen i Utviks bok, är att Hans Scheike, Brita Sylvan och Agneta Ogebratt utgör ”en av Sveriges farligaste sekter” och detta bevisar han med en rad osanningar, snedvinklingar och faktafel. Boken är så bemängd med direkta fel och slutsatser på felaktiga grunder, att man måste säga att hela boken utgör ett förtal. Advokat Percy Bratt, expert på bland annat medie- och skadeståndsrätt, anser till och med att det på flera punkter är fråga om grovt förtal.

Vi har granskat hela boken och tagit fasta på de värsta felen och osakligheterna. Från början hittade vi 150 fel, men bantade ner dem till 100. Vi har listat direkta citat ur boken och ger vår kommentar till texten och anger vad som är fel.
Läs alla 100 anmärkningarna på boken