En bok, en författare, UR

.. Kunskapskanalen sänder  intervju 24 mars 2014

Utvik intervjuas av Anna Lindman för Kunskapskanalen (UR) i programmet En bok, en författare. Programmet var förannonserat och vi skrev därför ett brev till UR-redaktionen om de fel och brister som är i boken och om de uttalanden han gjort på Norstedts vårupptakt, som sedan Norstedts fick gå ut med en ursäkt på sin hemsida. Mot den bakgrunden är det konstigt att intervjun ändå sändes (det finns exempel på de som ryckt programmet när de fått klart för sig vilka fel och brister boken har).

Intervjun blev en katastrof. Med så många kränkande utsagor, så många lögner och fel, att det är förunderligt att ett sådant program får sändas. Vi anmälde intervjun till Granskningsnämden för radio och TV (2014-05-07).

Granskningsnämnden fällde programmet
med motiveringen att det strider mot kravet på opartiskhet.
Läs beslutet i sin helhet.