Expressen

Samma dag boken släpptes den 6 mars hade Expressen en artikel som i stort liknade de som tidningarna översvämmades av i slutet på 80-talet. Rubriken ”Bok avslöjar sektens mörkaste hemligheter”antydde hemligheter om våld och övergrepp och nya avslöjanden. ”Den ökända smisksekten är fortfarande aktiv”. På  löpsedlarna stod nyheten med stora svarta stora bokstäver och i vår affär där vi handlar tittade man konstigt på oss. ”Jaha .. jaså, dom är igång igen .. ”.

Läs vår anmälan till Pressombudsmannen (PO)

Några dagar senare i Expressens söndagsbilaga fick nyheten breda ut sig på hela sex sidor. Vi hade då själva fått boken och hunnit bläddra i den, men inte mer. Det ”nya” med boken var egentligen inte mer än att Magnus Utvik läst om fallet i rättsprotokoll och kvällstidningar och nu skrivit ner detta i en bok. Något nytt med anknytning till det som hände då, har inte hänt på dessa 25 år som gått sedan fallet var aktuellt.  Men så presenterades inte saken i Expressen. Med rubriken ”Sveriges farligaste sekt” avslöjas att ”våldet lever kvar bakom idyllen”.

Nu dras det hela upp i offentligheten igen och vi hängs ut som pinfärska brottslingar.

En ung kvinna, Pernilla, som var 21 år när hon tog kontakt (i tidningen står det 19 år), får berätta sin historia över ett uppslag. Hon har berättat samma sak förut för 12 år sedan i Robert Aschbergs program Insider som gick i TV3. Även Expressen hade en artikel om det. Inte heller detta är alltså särskilt nytt. Då, för 12 år sedan, polisanmälde hon Hans Scheike för samma påståenden, men åklagaren kunde inte finna belägg för det och la ner fallet. Det hon säger är alltså inte styrkt av vare sig polis, åklagare eller domstol.

I en faktaruta ger Expressen kriterier på vad som ska betraktas som sekt. Inte något stämmer in på oss, ändå står de där just för att ge sken av att vi är det.

 • ”Bryter ner sina medlemmar så att de ska acceptera de regler som råder inom sekten.”
  Det finns inga ”medlemmar”. Ingen, förutom vi tre, bor hos oss eller har bott här på 20 år, om man undantar en sjuksköterska som bodde här i ett par månader tills hon fick tag i en lägenhet i Örebro, där hon jobbade. Det finns inga regler att acceptera, annat än vanlig vardaglig hänsyn som man alltid måste ta när man lever flera ihop.
 • ”Drar till sig jagsvaga människor som söker trygghet.”
  Vi drar inte till oss några människor alls, varken jagsvaga eller andra. Alla nya kontakter vi fått genom åren, har varit starka och självständiga personer, fjärran från jagsvaghet. Den enda som skulle kunna betraktas som jagsvag är Pernilla och i hennes fall var det hon som var ivrig att upprätthålla kontakt, det var svårt att värja sig mot det. Hon har aldrig bott hos oss utan levde i sitt sociala sammanhang i Helsingborg, 50 mil från oss. Hon hade också kontinuerlig kontakt med sjukvården under den tid hon hade kontakt med oss.
 • ”Skapar en ideologi som rättfärdigar exempelvis övergrepp.”
  Någon sådan ideologi finns inte och vi rättfärdigar inte i några hänseenden övergrepp eller annan brottslig verksamhet.
 • ”Lever isolerat, skapar sina egna regler och sin egen moral.”
  Vi lever absolut inte isolerat, utan tvärtom har ett rikt socialt liv med ett samspel med så väl alla kategorier människor i vårt samhälle som andra sociala sammanhang, exempelvis föreningsliv och arbete. Vi följer samhällets moral, som dock kan vara mer eller mindre rigid hos olika människor, och vi kanske inte tillhör de rigidaste.
 • ”Medlemmarna ska inte ha någon egen vilja, enbart följa sektledaren.”
  Det finns inga medlemmar. Och vad gäller Agneta och mig, så har vi alltid haft en självständig egen vilja. Vi har dessutom genom åren utvecklat den i ännu högre grad, vilket varit nödvändigt för att klara av de svåra utmaningar vi ställts inför genom rättsprocessen i slutet av 80-talet och som vi fortfarande, 25 år efteråt, blir uthängda för. Hans har aldrig försökt styra oss, tvärtom, han har alltid uppmuntrat självständighet och tycker det är skönt när människor klarar sig själva.