Norstedts om fel

.. boken en katastrof

När vi väl fått möjlighet att granska boken, vilket vi fick en dag innan den släpptes ut på marknaden, kunde vi konstatera att den var en katastrof. Katastrof för oss givetvis, men också för bokens läsare som kanske önskat skaffa sig en sann bild av vad som hänt och vilka vi är och vad vi står för. Inte minst är boken en katastrof för Utvik själv genom att han offrar all sin trovärdighet.
Läs mer om kontakter med Norstedts innan boken släpptes under fliken Kontakt förläggare.

Vi skickade de anmärkningar vi hade till förlaget, men de ansåg att det fanns ett allmänintresse att skriva om boken på det sätt Utvik gjort. De menar alltså att det ligger i allmänintresset att bli förledd och få felaktig information och att det står var och en fritt att sprida sådan ovederhäftighet.

Det uppstod en mailväxling, vi hittade fler anmärkningar, många så grava att det är en gåta att Norstedts bara negligerar dem. Några svar på de detaljer vi tagit upp fick vi egentligen inte, utan bara svepande övergripande uttryck som att ”vi kan inte se något fel” eller också skrev de helt enkelt ”vi återkommer”. Men de gjorde de inte. Våra första anmärkningar skickade vi i mars 2014.
Läs alla 100 anmärkningarna.

Våra kontakter med Norstedts upphörde i och med att vår advokat Percy Bratt (expert på bland annat medie- och skadeståndsrätt), tillsammans med sin biträdande jurist Elin Thyr, tog sig an ärendet. Och där ligger det nu. Vad som avhandlas nu är än så länge icke offentligt men lär väl bli det så småningom.